Brandutbildningar

Rätt släckare på rätt plats med rätt brandutbildning

Våra brandutbildningar

Vi erbjuder ett brett utbud av brandutbildningar som är anpassade och omfattar allt från grundläggande brandsäkerhet till mer avancerade metoder för brandbekämpning. Att kunna agera säkert i nödsituationer kan vara avgörande och hos oss är våra utbildningar noggrant utformade för att rusta dig med de färdigheter och kunskaper du behöver för att agera snabbt och säkert hantera olyckor och nödsituationer. Oavsett om du företräder en organisation, ett byggnadsföretag eller är en privatperson, har vi rätt utbildningen för dig.

Brandskyddsutbildning
Brandskyddsutbildning

Modern och anpassad utbildning

Våra brandutbildningar är framtagna i samarbete med flera branschorganisationer och utgör en värdefull resurs som syftar till att förse deltagarna med kunskap om allt från effektiva släckmetoder till åtgärder för att förebygga brand. Våra utbildningar integrerar de teorotiskt kunnande med praktiska övningar för att ge en stabil grund inom förebyggande brandsäkerhet. Målet är att du ska kunna agera ansvarsfullt för att skydda dig själv, dina medmänniskor och värdefull egendom i händelse av en brand.

BRAND- OCH SKYDDSUTBILDNINGAR

Brandfarliga Heta Arbeten

Certifieringsutbildning för Utförare av brandfarliga heta arbeten, Brandvakt och Tillståndsansvariga

Utbildningstid: 6,5 tim
Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Utbildningen görs dels hos kund eller vid öppna kurser i egna kurslokaler.

Kontakta oss för anmälan eller för vidare information.

Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildning för att kunna bedriva ett SBA arbete och för att lära sig om LSO 2003:778.

Utbildningstid: 7 tim

Utbildningen görs hos kund.

Anläggningsskötare Brandlarm

Utbildning för anläggningsskötare av Brandlarmanläggningar. Deltagaren ska kunna regelverket

SBF 110:8 för att vara behörig anläggningsskötare och kunskap om Provningar so skall göras för att följa regelverk mm.

Utbildningstid: 7 tim

Utbildningen görs dels hos kund eller vid öppna kurser i egna kurslokaler.

Föreståndare Brandfarlig vara

Utbildning för föreståndare brandfarlig vara i mindre omfattning. Ger kunskap om regelverk och handhavande av brandfarliga varor mm

Utbildningstid: 7 tim

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Utbildningen ger kunskap i brandrisker och vanliga brister i brandskydd i samhället både hemma i bostäder och på arbetsplatser. I utbildningen ingår praktisk släck övning.

Utbildningstid: 3-4 tim
Grupp om max 20 deltagare

Brandskyddsansvarig utbildning

Utbildning för brandskyddsansvarig. Kunskap om hur man bör lägga upp arbetet på respektive arbetsplats. Lämplig dokumentation av arbetet samt praktisk användning av regelverk.

Utbildningstid: 7 tim

Utrymningsledare

Utbildningen är verksamhetsanpassad och leder till att utrymningsledare får kännedom om regelverk samt kunskap om samarbete mellan räddningstjänst och utrymningsledare.

Utbildningstid: 3 tim

Utrymnings övning

Övningen föregås av på plats möte med brandskyddsansvarig för planering av upplägg.

Möjlighet att lägga in svårigheter så som rökutveckling mm

Utbildningstid enligt planering och önskemål.

Brandsläckningsutbildning

Handhavande av brandsläckare och brandfilt. Praktisk övning.

Utbildningen görs med Brandsimulator och hålls inomhus och planeras med uppdragsgivaren så att verksamheten störs så lite som möjligt.

Utbildningstid: Ca 2 tim
Grupp om max 20 deltagare

Brandskyddsutbildning

Brandfarliga Arbeten

Från och med 2023 gäller en norm (SBF 2022) som ställer särskilda krav och framtagen av SVEBRA, Brandskyddsföreningen, försäkringsbolagen och andra instressenter. Tillsammans har en ny norm etablerats och framtagen för personer som utför uppvärmningsrelaterade arbetsuppgifter, exempelvis svetsning, lödning och torkning.  Alla som utför sådana arbetsuppgifter på tillfälliga arbetsplatser måste genomgå denna utbildning och inneha ett giltigt certifikat.

Med en fördjupad förståelse för brandens natur, dess utveckling och spridning kommer du kunna tillämpa dina kunskaper före, under och efter en brand. Utbildningen registreras i deltagarens ID06 automatiskt.

Medlem i SVEBRA

Näkna Safety and Rescue är stolt medlem i SVEBRA (Svenska Brand och Räddningsutrustnig Associeringen), en riksorganisation för brandskydd. Tillsammans arbetar vi för att göra branschen säkrare och genom att påverka myndigheter och andra organisationer skapa ett bättre brandskydd.
Genom vårt medlemskap har vi tillgång till den senaste branschinformationen och är en del av ett nätverk som inkluderar branschorganisationer som Byggnads och Plåt- och Svetsföretag.