Näkna Safety and Rescue

Vi är ett utbildnings och brandskyddsföretag!

Näkna Safety and Rescue

Vi är ett företag inom utbildning och brandskydd. Vi specialiserar oss på olika typer av brandskyddsutbildningar och första hjälpen-utbildningar. Vårt företag är stolt medlem i SVEBRA, en nationell organisation för brandskyddsföretag, och är engagerat i att arbeta med miljövänliga metoder.

Vi har gedigen erfarenhet från räddningstjänsten, med många års praktik inom både brand- och ambulansutryckningar. Vi erbjuder årlig service av brandskyddsmaterial, utrymningsplanering och brandskyddsprojektering.

Brandskyddsutbildning
Brandskyddsutbildning

Värna om er säkerhet och utbilda er personal

Mer än hälften av alla företag i Sverige saknar nödvändig insikt om brandskydd. För att värna om säkerheten och minimera risken för brand är det av ytterst vikt att företag agerar proaktivt. En avgörande åtgärd i detta sammanhang är att säkerställa att företagets anställda och andra medarbetare är väl förberedda samt att rätt brandutrustning finns på plats. Nyckeln till en brandsäker och trygg arbetsplats är kunskap. Genom att erbjuda rätt utbildning och öka medvetenhet om brandskyddsåtgärder kan du bidra till att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Våra utbildningar

Brandfarliga Heta Arbeten

Certifieringsutbildning för Utförare av brandfarliga heta arbeten, Brandvakt och Tillståndsansvariga

Utbildningstid: 6,5 tim
Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Utbildningen görs dels hos kund eller vid öppna kurser i egna kurslokaler.

Kontakta oss för anmälan eller för vidare information.

Systematiskt brandskyddsarbete

Utbildning för att kunna bedriva ett SBA arbete och för att lära sig om LSO 2003:778.

Utbildningstid: 7 tim
Utbildningen görs hos kund.

Anläggningsskötare Brandlarm

Utbildning för anläggningsskötare av Brandlarmanläggningar. Deltagaren ska kunna regelverket

SBF 110:8 för att vara behörig anläggningsskötare och kunskap om Provningar so skall göras för att följa regelverk mm.

Utbildningstid: 7 tim

Utbildningen görs dels hos kund eller vid öppna kurser i egna kurslokaler.

Föreståndare Brandfarlig vara

Utbildning för föreståndare brandfarlig vara i mindre omfattning. Ger kunskap om regelverk och handhavande av brandfarliga varor mm

Utbildningstid: 7 tim

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Utbildningen ger kunskap i brandrisker och vanliga brister i brandskydd i samhället både hemma i bostäder och på arbetsplatser. I utbildningen ingår praktisk släck övning.

Utbildningstid: 3-4 tim
Grupp om max 20 deltagare

Brandskyddsansvarig utbildning

Utbildning för brandskyddsansvarig. Kunskap om hur man bör lägga upp arbetet på respektive arbetsplats. Lämplig dokumentation av arbetet samt praktisk användning av regelverk.

Utbildningstid: 7 tim

Utrymningsledare

Utbildningen är verksamhetsanpassad och leder till att utrymningsledare får kännedom om regelverk samt kunskap om samarbete mellan räddningstjänst och utrymningsledare.

Utbildningstid: 3 tim
Grupp 1-10 deltagare

Utrymnings övning

Övningen föregås av på plats möte med brandskyddsansvarig för planering av upplägg.

Möjlighet att lägga in svårigheter så som rökutveckling mm

Utbildningstid enligt planering och önskemål.

Brandsläckningsutbildning

Handhavande av brandsläckare och brandfilt. Praktisk övning.

Utbildningen görs med Brandsimulator och hålls inomhus och planeras med uppdragsgivaren så att verksamheten störs så lite som möjligt.

Utbildningstid: Ca 2 tim
Grupp om max 20 deltagare

Akutsjukvårdsutbildning

Första hjälpen L-ABCD utbildning

Akut omhändertagande riktar sig till alla i samhället.

Utbildningstid: 3 tim
Grupper om max 10 deltagare

HLR-AED

Kursen följer Hlr rådets utbildningsplan och kompetenskort ingår

Utbildningstid: Ca 3 tim

Utbildning för Svebra medlemsföretag

Brandgasventilation

Ger kunskap om rökluckor och brandgasfläktar. Utbildningen riktar sig till servicetekniker och omfattar teori samt praktik

Utbildningstid: Ca 6 tim

Utrymningsdimensionering

Ny och förbättrad utbildning av FUD 1 och 2

Riktar sig till servicetekniker, utbildningen omfattar teori samt praktik

Utbildningstid: 7 tim

Servicetekniker Utbildning

För nya servicetekniker och innehåller teori samt praktik enligt kursplan

Utbildningstid: 2 dagar a`7 tim

Skylt tillverkning av special skyltar

Näkna Safety and Rescue har även möjlighet att tillverka skyltar så kallade specialskyltar som tillverkas i små serier och ej är standardskyltar i eget tryckeri.

Näkna Safety and Rescue jobbar tillsammans med Presto som leverantör av material, vilket ger möjlighet att på ett miljövänligt sätt ta hand om destruktion av gammalt släckmaterial mm.

Vi jobbar aktivt med ett miljötänk så att rätt släckutrustning kommer på rätt plats och med så bra miljötänk som möjligt utan att ge avkall på släckegenskaper.